Структура управління

Принципи управління групою компаній «Укртепло»:

системність – формування управлінських рішень, які реалізують стратегічні цілі компанії;

централізація – скорочення рівнів управління;

керованість – оптимальне співвідношення кількості керівників і підлеглих;

адаптивність – здатність швидко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища;

спеціалізація – технологічний поділ праці при формуванні структурних підрозділів;

демократичність – правильне співвідношення централізації і децентралізації прийняття рішень, які сприяють реалізації стратегічних і поточних задач;

професійна і правова регламентація – досягнення конкретних цілей на кожному організаційному рівні, дотримання всіх нормативних рішень та постанов.

Структура