ТОВ “ЕСКО-ЕКСПЕРТ”

ТОВ “ЕСКО-ЕКСПЕРТ”

ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ» розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для встановлення тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для розрахунків зі споживачами категорії «населення».

 

Найменування послуги Тариф, грн з ПДВ
Централізоване опалення за наявності квартирного (на приміщення) та /або будинкового засобів обліку теплової енергії, за 1 Гкал  

1 569,45

 

Централізоване опалення за відсутності квартирного (на приміщення) та /або будинкового засобів обліку теплової енергії, за 1 кв. м

                                                                                                            26,74

 

Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників, за 1 куб. м

                                                                                                            80,16

 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб населення ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ»

 

№ з/п Найменування показників

 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

 для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
прогнозна прогнозна
грн/Гкал

грн/м2

1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення 1304,10 22,22
2 Витрати на утримання абонентської служби,              усього, у тому числі: 3,78 0,06
 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3,78 0,06
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00
3 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води
4 Решта витрат, крім послуг банку
5 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1307,88 22,28
6 Послуги банку
7 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1307,88 22,28
8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:
9 Плановані тарифи на послуги 1307,88 22,28
10 Податок на додану вартість 261,58 4,46
11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1569,45 26,74
12 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ 26,74 26,74
13 Планована тривалість опалювального
періоду, діб
176 176

 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ»

№ з/п Найменування показників за умови відсутності рушникосушильників
прогнозна
грн/м3
1 2 3
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення 58,72
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,17
 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,17
 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00
3 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 7,91
4 Решта витрат, крім послуг банку
5 Собівартість послуг без урахування послуг банку 66,80
6 Послуги банку
7 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 66,80
8 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:
9 Плановані тарифи на послуги 66,80
10 Податок на додану вартість 13,36
11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 80,16

 

Вказані тарифи для ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ» встановлюються вперше.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів від дати публікації даного оголошення за адресою: 01034, м. Київ, Ярославiв Вал 13/2-Б тел./факс 0975524660