Синтез-газ та інші інноваційні види виробництва

Група компаній «Укртепло» активно інвестує в інновації. Один із нових напрямків нашої діяльності – переробка мулових осадів, відходів біомаси та іншої сировини на синтез-газ з подальшим виробництвом електроенергії за зеленим тарифом.

Наші інженери розробили та запатентували технологічні рішення, які дають можливість за мінімальних витрат отримувати позитивний результат.

Переробка мулових осадів заснована на попередній його стабілізації, з подальшим піролізом самої сировини, тобто розкладанні органічних речовин при термічному нагріві без доступу кисню повітря. У процесі такої обробки виходить кондиційна продукція у вигляді синтез-газу та проміжна продукція – пірокарбонат і піролізна рідина.

Готова продукція переробного підприємства може відпускатися споживачам:

  • синтез-газ використовується в котельнях як висококалорійне пальне з теплотою згоряння від 3000 до 4000 ккал/м3;
  • твердий звуглецьований залишок (пірокарбонат) знаходить застосування у виробництві високочистого вуглецю.